Συνεργασίες

H μονάδα ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ δύναται να συνεργαστεί με παραγωγούς Αρώνιας με διαφόρους τρόπους .Έχοντας καλυμμένα όλα τα πεδία της μεταποιητικής διαδικασίας μπορεί να δώσει στους παραγωγούς λύσεις για τις ποσότητες καρπού που θέλουν να μεταποιήσουν . Με τον επιστημονικό σύμβουλο (χημικό μηχανικό), είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για να παραχθει ένα προϊόν.

Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι, Εργαστηριακές αναλύσεις-Διατροφικές πληροφορίες –σύνταξη ετικέτας- δημιουργία συνταγής(αν απαιτείται)-επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας-τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφάλειας που προβλέπονται από τον ΕΦΕΤ-έλεγχος των κανονισμών υγιεινής που προβλέπονταν και οτιδήποτε άλλο πιθανόν θα απαιτηθεί κατά την διαδικασια,κατά περίπτωση.

Έτσι είμαστε σε θέση να παράγουμε ένα σωστό και πάνω από όλα ασφαλές και σύννομο προϊόν. Όλα τα παραπάνω η τμήμα η τμήματα αυτών μπορούν να αφαιρεθούν αν ο συνεργάτης παράγωγος αναλάβει και να τα διεκπεραίωση μόνο του.(π.χ. εργαστηριακές αναλύσεις η σύνταξη ετικέτας η συνταγή κ.τ.λ.)Επιπλέον υπάρχει και δυνατότητα απευθείας απορρόφησης καρπού.