Η "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ"είναι μια κάθετη μονάδα παραγωγής Αρωνιας. Με έδρα την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και κτήματα στην ευρύτερη περιοχή του νομού έχει τον έλεγχο όλης της παραγωγικής διαδικασίας - από το χωράφι στο ράφι-.

Παράγει τον καρπό χωρίς καμία απολύτως χρήση χημικών  (φαρμάκων η λιπασμάτων) σεβόμενη το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Στο τμήμα της μεταποίησης εφαρμόζει και τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες - πρωτόκολλα και προδιαγραφές που απαιτούνται σε συνεργασία σε όλα τα στάδια με επιστημονικό συνεργάτη. Με αυτά τα δεδομένα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας,τέτοια που μπορεί και πρέπει να παράγει η Ελληνική γη.